Tom Kunzler

Tom Kunzler werkt sinds 2013 bij de Open State Foundation. Hij is programma manager 'Politieke en Bestuurlijke Transparantie' en werkt onder andere aan Openspending en Open Raadsinformatie. Zijn doel is een beter toegankelijke politiek. Tom heeft voorheen bij ProDemos gewerkt en als politiek medewerker bij D66 in twee provincies. Tom heeft geschiedenis en een master Politiek & Parlement gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Data & The City, wat betekent meer politieke en bestuurlijke transparantie voor de lokale democratie? Hoe kan open data bijdragen aan een efficiëntere gemeente? En wat betekent een open gemeente voor de informatiepositie en participatie van journalisten, belangenorganisaties en inwoners? Tom Kunzler van de Open State Foundation licht de ontwikkelingen toe op het vlak van open data en overheidstransparantie. Wat kan er nu al en wat zijn de uitdagingen.