Ruud Kosman

Ruud Kosman studeerde Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2011 is hij werkzaam als adviseur en ontwerper op het gebied van innovatie management, organization design, servicedesign, prototyping en pilotstudies. Ruud zijn passie is het ontwikkelen en toepassen van design thinking methodes en co-creatie technieken. Met de technologie van vandaag is (bijna) alles mogelijk. Dit geeft kansen, maar tegelijkertijd brengt dit complexiteit met zich mee, zowel voor gebruikers als organisaties. Ruud ziet het als een uitdaging om innovaties tot stand te brengen op een toegankelijke, effectieve en bovenal plezierige manier. Door alle partijen (zowel eindgebruikers als andere stakeholders) te betrekken in het proces, legt Ruud verbindingen tussen verschillende perspectieven en behoeftes. Dit om tot nieuwe kansen en ideeën te komen, die niet altijd voor de hand liggen.

InnoValor levert een onafhankelijke en duurzame bijdrage aan het realiseren van waarde uit digitale innovatie voor bedrijven en overheden. We doen dat door advisering en de ontwikkeling van innovatieve softwareoplossingen vanuit een stevig onderzoeksfundament. Daarbij combineren we thought leadership met vernieuwende aanpakken. Digitale innovatie vereist een stevig fundament: kennis in de breedte, want de digitale samenleving is complex; diepgaande kennis, want met vergezichten alleen boek je geen resultaat. InnoValor combineert diepte en overzicht vanuit onze passie voor digitale innovatie en plezier in het bereiken van resultaat. We schakelen tussen disciplines en zijn onafhankelijk. Vanuit dat startpunt leveren we onze diensten en bouwen we onze software.