Glimworm 

Glimworm maakt en verbetert websites. Sinds onze start in 2001 hebben wij een portfolio van circa driehonderd klanten opgebouwd.